BẢNG PHÂN CÔNG DÂY CHUYỀN GIÁO VIÊN NHÀ TRẺ

Thứ hai - 29/01/2018 01:25

BẢNG PHÂN CÔNG DÂY CHUYỀN GIÁO VIÊN NHÀ TRẺ

BẢNG PHÂN CÔNG DÂY CHUYỀN GIÁO VIÊN NHÀ TRẺ
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRONG NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG
(Dây chuyền 3 GV/nhóm)
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÔ SỐ 1
 
 
 
CỐ SỐ 2 CÔ SỐ 3
Mùa hè Mùa đông
7h – 7h15 7h15 – 7h30 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
60 phút
- Mở cửa vệ sinh thông thoáng phòng học.
- Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi
   
7h15 – 8h15 7h30 – 8h15 - Đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Điểm danh gọi tên trẻ và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ.
- Đón trẻ.
- Tổ chức cho trẻ chơi đầu giờ.
- Báo ăn
- Quản lý trẻ
- Quản lý trẻ.
- Chuẩn bị phòng lớp, đồ dùng dạy và học.
- Giặt khăn mặt đầu giờ.
- Trực vệ sinh.
8h15 – 8h30 8h15 – 8h30 - Hướng dẫn trẻ tập thể dục.
- Trò chuyện đầu giờ.
- Điểm danh bổ sung và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ.
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp thể dục.
- Phụ các hoạt động cùng cô số 1.
- Báo ăn bổ sung
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp thể dục.
- Phụ các hoạt động cùng cô số 1.
- Trực vệ sinh
8h30 – 8h45 8h30 – 8h45 HĐ chơi – tập
120phút
- Tổ chức điều khiển hoạt động học ( Nhóm 1) - Tổ chức HĐNT ( Nhóm 2) - Phụ tổ chức HĐ học hoặc phụ tổ chức HĐ ngoài trời.
- Trực vệ sinh
- Chuẩn bị phòng lớp và đồ dùng đồ chơi cho HĐ góc
8h45 – 9h05 8h45 – 9h05 - Tổ chức điều khiển hoạt động học ( Nhóm 1) - Tổ chức HĐNT ( Nhóm 1)

9h10 – 10h15
9h10 – 10h15   - Hướng dẫn góc chơi mới (góc chơi trọng tâm)
- Quản trẻ chơi
- Cất đồ dùng cùng với trẻ
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
 
 
 
 
 
 
- Bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chơi ở các góc.
- Kết thúc buổi chơi và nhận xét giờ chơi.
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Bao quát trẻ chơi.
- Cất đồ dùng cùng với trẻ
- Trực vệ sinh
- Chuẩn bị bàn, lấy bát, thìa, khăn lau... đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn.
 
10h15 – 11h15 10h15 – 11h15 Ăn bữa chính
60 phút
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Quản trẻ để chuẩn bị giờ ngủ
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Phối hợp với cô số 3 chia ăn.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cởi yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước
- Nhắc trẻ đi vệ sinh
- Thu dọn phòng ăn quét, lau nhà
- Phối hợp với cô số 2 chia ăn.
- Quản trẻ.
- Động viên trẻ ăn, hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
- Lau bàn, cất bàn.
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn.
- Trực vệ sinh
11h15 – 13h45 11h15 – 13h45 Ngủ trưa
150 phút
1. Trước giờ trẻ ngủ
- Quản trẻ
- Hướng dẫn cho trẻ nằm vào chỗ, cô lấy gối cho trẻ
1. Trước giờ trẻ ngủ
- Chuẩn bị giường, chiếu, chăn gối đủ cho trẻ nằm ( Mùa hè mở quạt, điều hòa để nhiệt độ đủ mát; Mùa đông điều hòa ấm).
- Trực vệ sinh
 
2.Trong giờ trẻ ngủ
- Bao quát trẻ ngủ
- Trực trưa: 11h45-12h
- Ăn trừa và nghỉ trưa: 12h-13h
- Trực trưa: 13h  - 13h45
2.Trong giờ trẻ ngủ
- Trực vệ sinh.
- Bao quát trẻ ngủ
- Theo dõi để sửa tư thế nằm cho trẻ, kéo chăn, kéo quần áo khi trẻ hở bụng, hở lưng.
- Ăn trưa: 11h45-12h00
- Trực trưa: 12h00-13h00
- Nghỉ trưa: 13h00 - 13h45
 
3. Trẻ ngủ dậy
- Cô dọn phòng ngủ
- Bao quát trẻ đi vệ sinh.
3. Trẻ ngủ dậy
- Bao quát trẻ đi vệ sinh
- Cô giúp trẻ sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- Tổ chức cho trẻ VĐ nhẹ sau ngủ dậy
 
 
 
 
13h45 – 14h15 13h45 – 14h15 Ăn bữa phụ
30 phút
Chia ăn: Theo định xuất (cái, quả...)
- Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất
- Lau mặt cho trẻ.
- Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất.
- Lau miệng cho trẻ
- Phối hợp với cô số 1 chia ăn.
- Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất.
- Giặt khăn.
 
14h15 – 15h15 14h15 – 15h15 HĐ chơi tập
60 phút
- Phụ tổ chức hoạt động chiều
- Quản lý trẻ
- Quản  trẻ.
- Tổ chức cho trẻ hoạt động chiều ( Ôn luyện, củng cố, làm quen kỹ năng mới)
- Tổ chức cho trẻ chơi tự chọn
- Quản lý trẻ, hướng dẫn trẻ chơi.
- Trực vệ sinh
15h15 – 16h15 15h15 – 16h15 Ăn bữa chính
60hút
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Phối hợp với cô số 3 chia ăn.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cở yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Thu dọn phòng ăn quét, lau nhà
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thành thạp ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Chuẩn bị bàn, lấy bát, thìa, khăn lau... đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn.
- Phối hợp với cô số 1 chia ăn.
- Động viên trẻ ăn, hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
- Lau bàn, cất bàn.
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn.
- Trực vệ sinh
16h15 – 17h30 16h15 – 17h30 Chơi, trả trẻ
60-70 phút
- Kiểm tra trang phục quần áo, đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình trong ngày.
- Kiểm tra trang phục quần áo, đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình trong ngày.
- Bao quát quản lý trẻ.
- VS dọn lớp.
- Đóng cửa, kiểm tra điện nước trước khi về.
Chú ý: Thời gian làm việc của giáo viên
 
Giáo viên Mùa hè Mùa đông
Cô số 1 7h15-16h15 7h30 – 16h30
Cô số 2 7h30 – 16h30 7h45 – 16h45
Cô số 3 7h45-17h30 8h-17h30
 

Giáo viên thực hiện
 
 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRONG NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG
(Dây chuyền 2 GV/nhóm)
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÔ SỐ 1 CỐ SỐ 2
Mùa hè Mùa đông
7h – 7h15 7h15 – 7h30  
 
 
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
60 phút
- Mở cửa vệ sinh thông thoáng phòng học.
- Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi
- Chuẩn bị nước uống cho trẻ
- Chuẩn bị khăn mặt
 
7h15 – 8h15 7h30 – 8h15 - Đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Điểm danh gọi tên trẻ và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ.
- Quản lý trẻ.
- Tổ chức cho trẻ chơi đầu giờ.
- Chuẩn bị phòng lớp, đồ dùng dạy và học.
- Báo ăn
- Trực vệ sinh
8h15 – 8h30 8h15 – 8h30 - Hướng dẫn trẻ tập thể dục.
- Trò chuyện đầu giờ.
- Điểm danh bổ sung và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ.
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp thể dục.
- Phụ các hoạt động cùng cô số 1.
- Báo ăn bổ sung
- Trực vệ sinh
8h30 – 8h45 8h30 – 8h45 HĐ chơi – tập
120 phút
(8h15 – 10h15)
- Tổ chức điều khiển hoạt động học - Phụ HĐ học
- Trực vệ sinh
8h45 – 9h05 8h45 – 9h05 - Hướng dẫn góc chơi mới (góc chơi trọng tâm)
- Quản trẻ chơi
- Cất đồ dùng cùng với trẻ
- Chuẩn bị phòng lớp và đồ dùng đồ chơi cho HĐ góc.
- Phụ HĐ góc. Bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chơi ở các góc.
- Cất đồ dùng cùng với trẻ.
- Trực vệ sinh.
9h10 – 10h15 9h10 – 10h15 - Tổ chức HĐNT - Phụ tổ chức HĐNT
10h15 – 11h15 10h15 – 11h15 Ăn bữa chính
60 phút
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Phối hợp với cô số 2 chia ăn cho trẻ theo đúng định suất.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cở yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Quản trẻ để chuẩn bị giờ ngủ
- Chuẩn bị bàn, lấy bát, thìa, khăn lau... đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, lý sổ chia ăn.
- Chia ăn cho trẻ.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Thu dọn phòng ăn, cất bàn, lau bàn, quét, lau nhà.
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn.
- Trực vệ sinh.
11h15 – 13h45 11h15 – 13h45 Ngủ trưa
150 phút
1. Trước giờ trẻ ngủ
- Quản trẻ
- Hướng dẫn cho trẻ nằm vào chỗ, cô lấy gối cho trẻ
1. Trước giờ trẻ ngủ
- Chuẩn bị giường, chiếu, chăn gối đủ cho trẻ nằm ( Mùa hè mở quạt, điều hòa để nhiệt độ đủ mát; Mùa đông điều hòa ấm).
- Trực vệ sinh
2.Trong giờ trẻ ngủ
- Bao quát trẻ ngủ
- Trực trưa: 11h45-12h
- Ăn trừa và nghỉ trưa: 12h-13h
- Trực trưa: 13h  - 13h45
2.Trong giờ trẻ ngủ
- Trực vệ sinh.
- Bao quát trẻ ngủ
- Theo dõi để sửa tư thế nằm cho trẻ, kéo chăn, kéo quần áo khi trẻ hở bụng, hở lưng.
- Ăn trưa: 11h45-12h00
- Trực trưa: 12h00-13h00
- Nghỉ trưa: 13h00 - 13h45
3. Trẻ ngủ dậy
- Cô dọn phòng ngủ
- Bao quát trẻ đi vệ sinh.
3. Trẻ ngủ dậy
- Bao quát trẻ đi vệ sinh
- Cô giúp trẻ sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- Tổ chức cho trẻ VĐ nhẹ sau ngủ dậy
13h45 – 14h15 13h45 – 14h15 Ăn bữa phụ
30 phút
Chia ăn: Theo định xuất (cái, quả...)
 
- Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất.
14h15 – 15h15 14h15 – 15h15 HĐ chơi tập
60 phút
- Phụ tổ chức hoạt động chiều
- Quản lý trẻ
- Trực vệ sinh
- Quản  trẻ.
- Tổ chức cho trẻ hoạt động chiều ( Ôn luyện, củng cố, làm quen kỹ năng mới)
- Tổ chức cho trẻ chơi tự chọn
15h15 – 16h15 15h15 – 16h15 Ăn bữa chính
60hút
- Chuẩn bị bàn, lấy bát, thìa, khăn lau... đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, lý sổ chia ăn.
- Chia ăn cho trẻ.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Thu dọn phòng ăn, cất bàn, lau bàn, quét, lau nhà.
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn.
- Trực vệ sinh.
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thành thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Chia cơm cho trẻ theo đúng định suất.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào đúng nơi quy định.
- Cô cởi yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
16h15 – 17h30 16h15 – 17h30 Chơi, trả trẻ
60-70 phút
- Bao quát, quản lý trẻ.
- Vệ sinh dọn lớp.
- Đóng cửa, kiểm tra điện nước trước khi ra về.
- Kiểm tra trang phục quần áo, đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trẻ trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ tình hình trong ngày.
Chú ý: Thời gian làm việc của giáo viên
 
Giáo viên Mùa hè Mùa đông
Cô số 1 7h00 – 17h00 7h15 – 17h15
Cô số 2 7h30 – 17h30 7h45 – 17h30
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà

Nguồn tin: TRƯỜNG MN ĐỖ ĐỘNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

số 05/CT-UBND

CHỈ THỊ 05 VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 48 | lượt tải:0

SỐ 925/SGDĐT-CTTT

CÔNG VĂN VỀ KHAI BÁO Y TẾ

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 59 | lượt tải:0

20/KH-MNDD

KẾ HOẠCH PHÒNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CORONA

Thời gian đăng: 31/01/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:0

6547/QĐ-UBND

QĐ ban hành danh mục TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở GDĐT và UBND Huyện

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 230 | lượt tải:65

Thông tư 26 chuẩn GVMN

Thông tu 26 chuẩn GV MN

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 216 | lượt tải:0

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 244 | lượt tải:71
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây